ProAvisor
Luotettava
Neuvonantajasi

Tukemassa sinua

ProAvisorin nimi sai inspiraatiota merestä ja laivoista.
Nimen kantasana ”Aviso” tarkoittaa pientä ja ketterää alusta 1700-luvun ranskan merivoimissa, joka auttoi ja tuki isompia laivoja.

ProAvisor on toiminut keväästä 2014 lähtien.
Yrityksen omistajana toimii Juha Kaipainen.
Juha – auttaja ja tukija
Yrittäjä

Olen saanut toimia useita vuosia monien mielenkiintoisten ja innostavien ihmisten, erilaisten organisaatioiden ja palvelujen parissa.
Työni on aina jotenkin liittynyt palveluun, sen myymiseen, ostamiseen, johtamiseen, tuottamiseen, kehittämiseen ja siitä nauttimiseen.

Erityisesti nyt yrittäjänä olen päässyt hyödyntämään kokemustani, osaamistani ja näkemyksiäni tukiessani asiakkaitani heille merkittävien tarpeiden täyttämisessä ja haasteiden ratkaisemisessa.

Asiakastarpeen ja –tyytyväisyyden kartoittaminen, nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen, strategiatyöskentelyn tukeminen, toimintamallien ja palveluprosessien määrittely, tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden edistäminen, tiimien ja ryhmien sekä esimiestoiminnan kehittäminen, ihmisten oivalluttaminen, toimittajayhteistyön kehittäminen, jalkautuksen tuki ja henkilökohtainen sparraus sekä tyytyväiset asiakkaat ovat pitäneet pyöräni pyörimässä viime vuosina.

Erikoisosaamiseni liittyy ICT-alan palveluihin sekä palvelutoimittajien ja tietohallintojen toiminnan kehittämiseen.

LUPAUS

Asiakkaan ymmärrys
Arvon tuottamisen edellytys on, että ymmärrän asiakkaani tilanteen, tavoitteet, tarpeet ja odotukset.
Asiakkaan parhaaksi
Toimin aina aidosti asiakkaan parhaaksi ja sitoudun tuottamaan lisäarvoa.
Avoimuus ja rehellisyys
Ratkaisuni ja toimintani on perusteltavissa, tuon rakentavasti asiat esille niin kuin ne ovat.

Mahdollisia haasteitanne?

Tulisiko palveluanne kehittää vastaamaan paremmin asiakkaittenne tarvetta?

Tiedättekö varmasti mitkä ovat asiakkaittenne todelliset tarpeet?

Tuntuuko, että palveluanne tuottavat henkilöt eivät ole täysin oivaltaneet mitä tarkoittaa asiakaslähtöisen laadukkaan palvelun tuottaminen ja suunnitelmallinen kehittäminen?

Tarvitsevatko palvelunne tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimintamallit ja prosessit päivitystä?

Tuntuuko vuorovaikutus asiakkaan kanssa jotenkin puutteelliselta?

Tuntuuko, että yhteistyö palvelutoimittajanne kanssa aiheuttaa enemmän harmaita hiuksia kuin hyötyä?

Miksi tiimini jäsenet eivät ole sitoutuneet riittävän hyvin strategiaamme?

Kuinka tietohallintomme ja liiketoimintamme voisi tehdä hyödyllisempää yhteistyötä digitalisoinnin edistämisessä?

Koetko, että olet yksin kaiken pohdinnan kanssa?

Referenssejä

Ota yhteyttä niin keskustellaan siitä, miten voisin auttaa sinua ja organisaatiotasi.
Kerron myös mielelläni referenssiasiakkaistamme.

ProAvisorille töihin?

ProAvisor ei tässä kohtaa ole aktiivisesti ottamassa seuraavaa askelta ja alkaisi rekrytoida työntekijöitä. Jos satut kuitenkin täyttämään suurimman osan seuraavista kriteereistä niin lähetä Juhalle sähköpostitse lisätietoja itsestäsi ja kerro miksi sinä olisit hän, joka innostaa ProAvisoria ottamaan seuraavan askeleen.

Ota yhteyttä jos...

Tiedät, että sinulla on sellaista kokemukseen perustuvaa osaamista ja taitoa palvelualalta, joka auttaisi organisaatioita kehittämään heidän sisäisiä tai ulkoisia palveluja.
Kykenet kuuntelemaan asiakasta, hahmottamaan kokonaisuuksia ja rakentamaan heille kehittymisen polun juuri heidän tarpeeseen.
Sinulle on luontevaa oman osaamisesi myyminen ja kykenet rakentamaan luottamukseen perustuvia asiakassuhteita.
Olet hyvä tekemään haastatteluja, fasilitoimaan työpajoja ja sinun kanssa on innostavaa keskustella.

Ota yhteyttä

ProAvisor Oy
Luotettava neuvonantajasi.

Linnankatu 61, 20100 Turku
juha.kaipainen@proavisor.com
+358 50 5496520
Y-tunnus 2607911-6